Darmowa dostawa
Facebook
Facebook wiecej
40 DNI NA REZYGNACJĘ
Tylko u nas!
SZYBKA WYSYŁKA!
Nawet w 24 godziny!
WYSYŁKA GRATIS!
Zamówienia od 95zł!

Reklamacje i odstąpienie od umowy

ReklamacjeSprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:
  1. zgłoszenie wady w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w 6 Regulaminu;
  2. zgłoszenie wady w ramach uprawnień rękojmi za wady (procedura reklamacyjna).

Reklamacje związane z towarami zakupionymi w Sklepie jak również związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: (022) 212-80-76, pisemnie na adres: FERA Sp. z o.o., ul. Antoniego Czechowa 36, 52-231 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@fera.pl oraz sklep@fera.pl.W celu skorzystania z uprawnień rękojmi lub gwarancji Klient zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego Towaru (prosimy o staranne zabezpieczenie wysyłanego Towary oraz dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów oraz karty gwarancyjnej.) na adres:


FERA.PL - Dział Reklamacji
ul. Antoniego Czechowa 36
52-231 WrocławOdstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący osobą fizyczną nabywającą Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (liczone od dnia wydania rzeczy lub zawarcia umowy na wykonanie usługi). Nasz sklep wydłużył ten czas aż do 40! dni. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Fera sp. z o.o., Antoniego Czechowa 36, 52-231 Wrocław, sklep@fera.pl, Telefon: (022) 212-80-76) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zamówione towary prosimy odsyłać na adres: Dział Zwrotów FERA.PL PROLOGS PARK DC5, ul. Magazynowa 7, 55-040 Bielany Wrocławskie

W sytuacji, gdy zwracany towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach korzystania z niej w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Poniżej przykładowy formularz zwrotu do pobrania
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy - kliknij, aby pobrać


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. („Rozporządzenie”) w sprawie możliwości rozwiazywania sporów konsumenckich pozasądowymi metodami, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.