Nr 1 2021
według Ceneo
WYSYŁKA GRATIS!
Zamówienia od 99zł!

BAYER ADVANTIX Roztwór do nakrapiania dla psów do 4 kg (4 x 0,4 ml)

Marka: 

BAYER

30700
79.00 
wysyłamy w 48 godzin

MOŻLIWE ZLECENIE ODBIORU
WYBRANEJ FIRMIE KURIERSKIEJ

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami:

(22) 212 80 76 lub [email protected]

Kupując ten produkt otrzymasz: 20 pkt
Zdjęcia naszych klientów: Zobacz dodatkowe zdjęcia : 1

**** *

9 opinii 4.9 z 5

*****

89%

****

11%

***

0%

**

0%

*

0%

100%

Recommend

100% klientów poleca ten produkt

Napisz opinię

BAYER ADVANTIX Roztwór do nakrapiania dla psów do 4 kg (4 x  0,4 ml)

 BAYER ADVANTIX Roztwór do nakrapiania dla psów do 4 kg (4 x  0,4 ml)

BAYER ADVANTIX Roztwór do nakrapiania dla psów do 4 kg (4 x  0,4 ml)

BAYER ADVANTIX Roztwór do nakrapiania dla psów do 4 kg (4 x  0,4 ml)

 

Krople (spot-on) na pchły dla psa o masie ciała do 4 kg

 

Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml; roztwór do nakrapiania

 

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej:

1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, permetryna 200 mg

 

 

 

Wskazania lecznicze:

Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.) oraz pcheł (Ctenocephalides spp.) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (Phlebotomus sp.). 

 

Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji kleszczy przez cztery tygodnie. Kleszcze są odstraszane oraz/lub zabijane, przez co ogranicza się ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych (np. boreliozy, riketsjozy, ehrlichiozy). Kleszcze umiejscowione na psie w momencie zastosowania preparatu zostaną zabite, ale pomimo to pozostaną wczepione i będą widoczne.


Pchły na psie giną w ciągu jednego dnia od rozpoczęcia leczenia. Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji pcheł przez cztery tygodnie. Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).


Jednorazowe leczenie zapewnia widoczne działanie odstraszające wobec meszek i komarów w ciągu czterech tygodni, zmniejszając przez to ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych (np. leiszmaniozy).

 

 

Przeciwwskazania:

Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów.

 

 

Działania niepożądane:

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepożądanych objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Wydziału Produktów Leczniczych Wterynaryjnych.

W rzadkich przypadkach może wystąpić u psów przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu i rumieniem w miejscu podania) i osowiałość.

W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić zmiany w zachowaniu zwierząt (zdenerwowanie, niepokój ruchowy, skowytanie lub tarzanie się), objawy żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunka, nadmierne ślinienie się, zmniejszony apetyt) i objawy neurologiczne takie jak chwiejny ruch i drgawki u psów wrażliwych na permetrynę. Te objawy zwykle są przemijające i same ustępują.

 

 

Docelowe gatunki zwierząt:

Psy

 

 

Dawkowanie i droga podania:

Zalecana minimalna dawka wynosi: 10 mg/kg masy ciała imidaklopridu i 50 mg/kg masy ciała permetryny.

<=4 kg - 0,4 ml: imidakloprid: minimum 10 mg/kg m.c. oraz permetryna: minimum 50 mg/kg m.c.

 

 

Dla psów o masie ciała >40 kg należy użyć kombinacji pipet.

 

Jednorazowe podanie zapobiega dalszej infestacji kleszczy i pcheł przez cztery tygodnie, przez co ogranicza się ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych.

Ponowna infestacja związana z pojawieniem się w otoczeniu zwierzęcia nowych pcheł może trwać przez 6 tygodniu lub dłużej po rozpoczęciu leczenia. W takim przypadku może być konieczne więcej, niż jednorazowe użycie preparatu, w zależności od ilości pasożytów w otoczeniu. Aby utrudnić pchłom bytowanie w środowisku, zaleca się stosowanie środków zwalczających dorosłe pchły i osobniki w stadiach rozwojowych w otoczeniu zwierzęcia.

Jednorazowe leczenie zapewnia widoczne działąnie odstraszające wobec meszek i komarów w ciągu czterech tygodni, zmniejszając przez to ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych.

Preparat zachowuje skuteczność po zmoczeniu sierści zwierzęcia. Jednakże w przypadku częstego kontaktu z wodą, konieczne może być ponowne naniesienie preparatu, w zależności od obecności ektopasożytów w otoczeniu zwierzęcia. W takim przypadku nie należy stosować preparatu częściej, niż raz na tydzień.

W przypadku zaistnienia konieczności umycia psa szamponem, zaleca się uczynić to przed naniesieniem preparatu lub przynajmniej tydzień po jego zastosowaniu, w celu uniknięcia konieczności powtarzania zabiegu.

 

 

Zalecania dla prawidłowego podania:

Wyłącznie na skórę.

Należy wyjąć jedną pipetę z opakowania. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręcić i zdjąć końcówkę. Odwrócić końcówkę i umieścićdrugim końcem na pipecie (zamknięcie zabezpieczające przed dostępem dzieci). Przekręcić końcówkę, aby przebić zamknięcie, po czym zdjąć końcówkę z pipety.

U stojącego psa rozsunąć sierść pomiędzy łopatkami, tak, aby widoczna była goła skóra. Przytknąć koniec pipety do skóry i kilkukrotnie, mocno ją ścisnąć, w celu wyciśnięcia zawartości bezpośrednio na skórę.

W przypadku pipet o pojemności 2,5 ml i 4,0 ml ich zawartość należy podać w równych częściach w cztery miejsca wzdłuż linii grzbietowej, od łopatek do nasady ogona. Nie należy nanosić zbyt dużej ilości roztworu w jedno miejsce, gdyż jej część może spłynąć ze zwierzęcia.

 

 

Okres karencji:

Brak

 

 

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zamrażać.

Przechowywać z daleka od żywności, napojów, środków żywienia zwierząt.

Okres trwałości produktu po otwarciu torebki foliowej: 2 lata (wszystkie pipety należy zużyć w ciągu 2 lat od otwarcia torebki foliowej lub przed upływem okresu ważności podanym na pipecie, jeśli upływa on wcześniej).

Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu zawartości pipety z oczami lub pyskiem psa, u którego stosuje się preparat.

Należy dopilnować, aby produkt został podany we właściwy sposób, zgodnie z opisem wcześniej. W szczególności należy nie dopuszczać do wylizywania miejsca podania preparatu przez zwierzę leczone, lub przez inne zwierzęta, z którymi przebywa.

 

 

NIE STOSOWAĆ U KOTÓW

Z uwagi na specyficzne uwarunkowania fizjologiczne oraz brak zdolności do metabolizowania niektórych związków, produktu tego nie można stosować u kotów. Produkt ten może wywierać poważne i szkodliwe działanie w przypadku jego użycia u kota, lub połknięcia go przez kota wylizującego psa, u którego dopiero co zastosowano preparat. Jeśli miały miejsce te okoliczności, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii i przewieźć tam kota.

Przed zastosowaniem preparatu u psów chorych lub osłabionych należy skonsultować się z lekarzem weterynari. Psom nie należy pozwalać na wchodzenie do wody przez około 2 dni, po zastosowaniu preparatu, z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie może on stanowić dla organizmów wodnych.

Produkt nie może dostawać się do cieków wodnych i zbiorników z organizmami wodnymi, gdyż jest on toksyczny dla organizmów wodnych, np, ryb i dafni.

Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami. W trakcie nakładania preparatu nie należy pić, jeść, ani palić.

Po podaniu należy dokładnie umyć ręce.

W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć preparat wodą i mydłem.

Osoby, u których wiadomo, że posiadają wrażliwą skórę, mogą być szczególnie wrażliwe na produkt.

W sytuacji przypadkowego dostania się preparatu do oczu, należy obficie przepłukać je wodą. Jeśli podrażnienie skóry lub oczu utrzymuje się, lub jeśli preparat został przypadkowo połknięty, należy zasięgnąć pomocy medycznej oraz pokazać lekarzowi ulotkę.

Rozpuszczalnik użyty w Advantix może plamić niektóre materiały, łącznie ze skórą, tkaninami, tworzywami sztucznymi i wykańczanymi powierzchniami. Należy pozwolić, aby miejsce podania preparatu wyschło, zanim dopuści się do jego kontaktu z takimi materiałami.

Można stosować w czasie ciąży i laktacji.

Przy podaniu dawek pięciokrotnie wyższych od terapeutycznych, raz na tydzień przez cztery kolejne tygodnie nie zaobserwowano żadnych niepożądanych objawów klinicznych.

Zatrucie na skutek nieumyślnego połknięcia w przypadku psów jest mało prawdopodobne. W przypadku jego wystąpienia, postępowanie powinno być objawowe i prowadzone przez lekarza weterynarii. Nie jest znana specyficzna odtrutka. Po przypadkowym połknięciu mogą wystąpić objawy neurologiczne, takie jak drżenie i osowiałość.

 

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Po użyciu, umieść końcówkę ponownie na pipecie. Opakowanie zewnętrzne i puste pipety mogą być usuwane wraz z odpadami gospodarskimi. Advantix spot-on nie powinien przedostawać się do ciągów wodnych, z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie może stanowić dla organizmów wodnych.

 

 

Preparat zapewnia  skuteczną ochronę przed kleszczami, komarami oraz pchłami szczególnie dla psów, które lubią kąpiele, ale nie przepadają za obrożami, które trzeba nosić non-stop. Advantix odstrasza i/lub zabija kleszcze, pchły i komary oraz muchówki (potocznie zwane meszkami). Dzięki działaniu odstraszającemu nie dopuszcza do wczepienia się kleszczy w skórę psa i zmniejsza ryzyko
zarażenia groźnymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze.

 

Pamiętaj, abyś podawał Advantix co miesiąc, bo tylko wtedy skutecznie go chronisz. Po aplikacji preparatu pies może się kąpać (zalecany czas to 48h od zaaplikowania Advantix), jednak nadmierne korzystanie z wody (codzienna kąpiel) może zmniejszyć skuteczność preparatu. Wówczas trzeba aplikować Advantix częściej niż co 4 tygodnie.

Opakowanie - 4 x 0,4 ml

0,4 ml przejrzystego żółtawo-brązowawego, oleistego roztworu.

 

 

UWAGA! Produkt leczniczy nie podlega zwrotowi. Zwrot tego rodzaju produktów możliwy jest wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania.
Podlega to regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271)

Produkty OTC nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży

Pytania i Odpowiedzi (FAQ)
icon
od jakiego wieku można to stosować?

Preparat można stosować od 7 tygodnia życia psa. Nadaje się tylko dla psów. Nie można stosować u kotów - może powodować zgon.

Odpowiedź od: FERA.PL

Nie znaleziono żadnych zestawów

Rodzaj:
Krople

Parametry

Linia produktowa:
Bayer Advantix dla psów 4 pipety
Pojemność (ml):
1.6
Wielkość pupila:
Rasy małe
Marka:
BAYER

Przeznaczenie

Zastosowanie:
Insektobójczy
Jakie są zasady wystawiania opinii dla produktów?

Tylko zarejestrowani klienci FERA.PL , którzy kupili ten produkt, mogą wystawić mu ocenę. Ocena, którą prezentują gwiazdki jest średnią wszystkich ocen. Po moderacji opinii opublikujemy zarówno pozytywne, jak i negatywne oceny.

Opinie

Napisz opinię

*****

Odkąd używamy kropelek Bayera a wcześniej obroży Foresto nie widziałam kleszcza na mojej Mai są Najlepsze

*****

idealny preparat na kleszcze dla psa małej rasy. moja chihuahua jest za mała na noszenie obroży, bardzo jej przeszkadza. krople na kleszcze są łatwe w aplikacji, naklejki ułatwiają regularne nakrapianie

*****

Wszystko OK. Środek b.dobry.

*****

Towar pierwsza klasa. Długi termin ważności. Szybka przesyłka.

****

Kupuję już drugi raz takie opakowanie. Na początku trochę uciążliwe było samo aplikowanie, ale po nabraniu wprawy ta sprawa przestaje być przeszkodą. Polecam zwłaszcza dla psów b.małych i młodych, u którym obroża mogłaby zawadzać.

*****

Idealnie się sprawdza i piesek nie złapał kleszcza.

*****

bardzo dobry zakup.fajna cena .

*****

Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

*****

Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Dziękujemy, że chcesz dodać zdjęcie dla produktu

Kupiłeś ten produkt i wiesz jak sprawdza się w codziennym użyciu? Pomóż dokonać właściwego wyboru innym kupującym i dodaj swoje zdjęcie.