Nr 1 2021
według Ceneo
WYSYŁKA GRATIS!
Zamówienia od 99zł!

KRKA Ataxxa roztwór do nakrapiania dla psów 4 - 10 kg 4szt

Marka: 

KRKA

67138
63.37 

Najniższa cena w ciągu 30 dni: 63.37 zł

MOŻLIWY ODBIÓR OSOBISTY WE WROCŁAWIU

LUB ZLECENIE ODBIORU WYBRANEJ FIRMIE KURIERSKIEJ

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami:

(22) 212 80 76 lub sklep@fera.pl

Kupując ten produkt otrzymasz: 16 pkt
Zdjęcia naszych klientów: Dodaj pierwsze zdjęcie

*****

1 opinii 5 z 5

*****

100%

****

0%

***

0%

**

0%

*

0%

100%

Recommend

100% klientów poleca ten produkt

Napisz opinię

Produkt jest roztworem przeciwko ektopasożytom do stosowania miejscowego, zawierającym substancje czynne imidaklopryd i permetrynę.

Połączenie to działa jako środek owadobójczy i roztoczobójczy.
Imidaklopryd jest substancją zwalczającą ektopasożyty, należącą do grupy związków chloronikotynilowych. Chemicznie można ją zaklasyfikować jako chloronikotynyl nitroguanidyny.
Imidaklopryd jest skuteczny wobec osobników dorosłych i larw pcheł. Oprócz skuteczności w zwalczaniu osobników dorosłych, wykazano także skuteczność imidakloprydu w zwalczaniu larw pcheł w otoczeniu leczonego zwierzęcia, które giną na skutek kontaktu z leczonym zwierzęciem. Imidaklopryd posiada duże powinowactwo do nikotynergicznych receptorów acetylocholinowych ośrodkowego układu nerwowego owadów. Związane z tym zahamowanie przewodnictwa cholinergicznego u owada skutkuje porażeniem i śmiercią pasożyta.
Permetryna należy do I typu pyretroidów roztoczobójczych i owadobójczych. Pyretroidy zaburzają działanie kanałów sodowych u kręgowców i bezkręgowców. Pyretroidy nazywane bywają także „blokerami otwartych kanałów” spowalniając zarówno aktywację, jak i dezaktywację kanału sodowego, co prowadzi do nadpobudliwości oraz śmierci pasożyta.
Wykazano, że w połączeniu obu tych substancji imidaklopryd spełnia funkcje aktywatora zwojów nerwowych stawonogów, a tym samym zwiększa skuteczność permetryny

 


Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt
Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides felis) u psów.
Pchły na psie giną w ciągu jednego dnia od rozpoczęcia leczenia. Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej inwazji pcheł przez cztery tygodnie. Produkt może być stosowany jako element złożonego leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).
Produkt wykazuje trwałe działanie roztoczobójcze wobec inwazji kleszczy (cztery tygodnie wobec Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus oraz trzy tygodnie wobec Dermacentor reticulatus) oraz trwałe działanie odstraszające (wobec Ixodes ricinus) przez trzy tygodnie.
Kleszcze uprzednio żerujące na psie mogą nie zostać zabite w ciągu dwóch dni od podania produktu i mogą pozostać przytwierdzone oraz widoczne. Z tego względu, zalecane jest usuwanie kleszczy obecnych na psie w momencie podawania produktu, w celu zapobiegania ich przytwierdzania się i pobierania krwi.
Jednorazowe zastosowanie zapewnia działanie odstraszające (zapobiegające żerowaniu) wobec muchy piaskowej Phlebotomus perniciosus przez trzy tygodnie oraz wobec komarów Aedes aegypti od 7 dnia do 14 dnia po podaniu produktu

 

1 pipetka 1 ml zawiera:
Substancje czynne:
Permetryna 500 mg
Imidaklopryd 100 mg

Substancja pomocnicza:
Butylohydroksytoluen (E321) 1 mg
Triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha
N-Metylopirolidon
Kwas cytrynowy (E330)
Dimetylosulfotlenek

 

 

Przeciwwskazania
Ze względu na brak dostępnych danych produktu nie należy stosować u szczeniąt w wieku poniżej 7 tygodni lub o masie mniejszej niż 4 kg.
Nie stosować w znanych przypadkach nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować produktu u kotów

 

 

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
Pojedyncze kleszcze mogą pozostać na zwierzęciu lub mogą występować pojedyncze ugryzienia much piaskowych lub komarów Aedes aegypti. Z tego powodu nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych.
Ponieważ produkt wykazuje pełne działanie odstraszające (zapobiegające żerowaniu) przeciwko komarom Aedes aegypti po 7 dniach po podaniu produktu, najlepiej jest zastosować produkt na tydzień przed narażeniem zwierząt na kontakt z tymi komarami.
Produkt zachowuje skuteczność wobec pcheł w przypadku zmoczenia zwierzęcia. Zanurzanie w wodzie na minutę powtarzane przez jeden tydzień, nie wpływało na skuteczność leku przeciwko pchłom. Jednakże, należy unikać długotrwałego, intensywnego narażenia na działanie wody. W przypadku częstego i (lub) długotrwałego narażenia na wodę, trwała skuteczność produktu może być zmniejszona. W takim przypadku nie należy stosować produktu częściej, niż raz na tydzień. W przypadku konieczności zastosowania szamponu u psa, należy go użyć przed zastosowaniem produktu lub co najmniej 2 tygodnie po zabiegu, aby zoptymalizować skuteczność produktu. Skuteczność produktu przeciwko kleszczom po zanurzeniu w wodzie lub zastosowaniu szamponu nie została określona

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu zawartości pipetki z oczami lub pyskiem psa, u którego stosuje się produkt.
Należy dopilnować, aby produkt został podany we właściwy sposób. W szczególności nie należy dopuszczać do wylizywania miejsca podania produktu przez zwierzę leczone lub przez inne zwierzęta, z którymi przebywa.
Nie stosować u kotów.
Produkt jest bardzo trujący dla kotów i może wywołać skutki śmiertelne z uwagi na specyficzne uwarunkowania fizjologiczne oraz brak zdolności do metabolizowania niektórych związków, włączając permetrynę. W celu zabezpieczenia kotów przed przypadkową ekspozycją na produkt, należy leczone psy utrzymywać z daleka od kotów do momentu wyschnięcia miejsca podania produktu. Istotnym jest zapewnienie, aby koty nie wylizywały miejsca aplikacji na sierści psa, który został poddany leczeniu z zastosowaniem tego produktu. Jeśli miały miejsce takie okoliczności, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii.
Przed zastosowaniem produktu u psów chorych lub osłabionych należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Należy unikać kontaktu produktu ze skórą, oczami i ustami.
W trakcie nakładania produktu nie należy jeść, pić, ani palić.
Po podaniu należy dokładnie umyć ręce.
W sytuacji przypadkowego rozlania na skórze, należy natychmiast zmyć produkt wodą i mydłem.
Osoby, o których wiadomo, że posiadają wrażliwą skórę, mogą być szczególnie wrażliwe na ten produkt.
Dominujące objawy kliniczne, które w bardzo rzadkich przypadkach mogą się pojawić, to przejściowa nadwrażliwość skóry polegająca na wystąpieniu uczucia mrowienia, pieczenia lub drętwienia.
W sytuacji przypadkowego dostania się produktu do oczu, należy obficie przepłukać je wodą. Jeśli podrażnienie skóry lub oczu utrzymuje się, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę lub etykietę.
Nie spożywać. W przypadku połknięcia, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę lub etykietę.
Należy unikać dotykania leczonych zwierząt, szczególnie przez dzieci, aż do momentu wyschnięcia miejsca zastosowania produktu. Dlatego też zaleca się podanie produktu zwierzęciu w godzinach wieczornych. Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi.
Aby uniemożliwić dzieciom dostęp do pipetek, należy je przechowywać w oryginalnym opakowaniu aż do momentu ich użycia i usunąć natychmiast po ich użyciu.
Inne środki ostrożności
Rozpuszczalnik użyty w produkcie może plamić niektóre materiały, łącznie ze skórą, tkaninami, tworzywami sztucznymi i powierzchniami wykańczanymi tymi materiałami. Należy pozwolić, aby miejsce podania produktu wyschło, zanim dopuści się do jego kontaktu z takimi materiałami.
Produkt jest toksyczny dla organizmów wodnych. Leczone psy nie powinny mieć kontaktu z wodami powierzchniowymi przez 48 godzin od podania, co pozwoli uniknąć działań niepożądanych u organizmów wodnych.

 

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)
W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić świąd, łysienie, rumień, obrzęk i nadżerki w miejscu podania, które ustępują na ogół samoistnie.  W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić zmiany w zachowaniu psów (zdenerwowanie, niepokój ruchowy, wokalizacja lub tarzanie), objawy żołądkowo-jelitowe (wymioty, biegunka, nadmierne ślinienie się, zmniejszony apetyt) i objawy neurologiczne, takie jak chwiejny ruch, drgawki i letarg u psów wrażliwych na permetrynę. Te objawy są zwykle przemijające i same ustępują.
Przypadkowe połknięcie produktu może spowodować przejściowe wymioty i objawy neurologiczne, takie jak drżenie i brak koordynacji. Leczenie powinno być objawowe. Nie jest znane żadne specyficzne antidotum.


Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:
- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)
- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)
- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)
- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)
- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

 

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

 

Droga podawania i dawkowanie:
Wyłącznie podanie przez nakrapianie. Podawać tylko na nieuszkodzoną skórę.
Zalecana minimalna dawka wynosi:
10 mg/kg masy ciała imidakloprydu i 50 mg/kg masy ciała permetryny.
Podawać miejscowo na skórę odpowiednio do masy ciała, jak niżej:
Psy (kg m.c.) Nazwa handlowa Objętość (ml)   Imidaklopryd (mg/kg m.c.)     Permetryna (mg/kg m.c.)
≤4 kg Ataxxa 200 mg/40 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie do 4 kg     0,4 ml    minimum 10   minimum 50
>4 kg ≤10 kg Ataxxa 500 mg/100 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie od 4 kg do 10 kg    1,0 ml    10 - 25    50 - 125
>10 kg ≤25 kg Ataxxa 1250 mg/250 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie od 10 kg do 25 kg    2,5 ml   10 - 25   50 - 125
>25 kg ≤40 kg Ataxxa 2000 mg/400 mg roztwór do nakrapiania dla psów o masie powyżej 25 kg    4,0 ml    10 - 16   50 - 80

U psów o wadze >40 kg należy zastosować odpowiednią kombinację pipetek.
Należy dokładnie określić masę ciała w celu zapewnienia prawidłowego dawkowania.
Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ponownego zarażenia pchłami, zalecane jest, aby działaniu produktu poddać wszystkie psy w gospodarstwie domowym. Działaniu odpowiedniego produktu powinny być podane również inne zwierzęta w gospodarstwie domowym. Aby utrudnić pchłom bytowanie w środowisku, zaleca się stosowanie produktów zwalczających dorosłe pchły i osobniki w stadiach rozwojowych w otoczeniu zwierzęcia.
W zależności od obecności ektopasożytów w otoczeniu zwierzęcia, konieczne może być powtórzenie leczenia. Przerwy pomiędzy leczeniem powinny wynosić 4 tygodnie. Jednakże, w przypadku częstego i (lub) dłuższego kontaktu z wodą trwała skuteczność produktu może być zmniejszona. W takim przypadku nie należy stosować produktu częściej, niż raz na tydzień.
W miejscach podania można zaobserwować przejściowe zmiany kosmetyczne (np. złuszczenie naskórka, biały osad i wypadnie włosów).

 

Sposób podawania:
Należy wyjąć pipetkę jednodawkową z opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej (po uprzednim upewnieniu się, że całość roztworu znajduje się na dnie pipetki), odkręcić i zdjąć końcówkę. Odwrócić końcówkę i umieścić drugim końcem na pipetce. Nacisnąć i przekręcić końcówkę, aby przebić zamknięcie, po czym zdjąć ją z pipetki.

Psy o masie ciała 10 kg lub poniżej:
U stojącego psa odgarnąć sierść zwierzęcia na grzbiecie pomiędzy łopatkami tak, aby widoczna była skóra. Przyłożyć koniec pipetki do skóry i kilkukrotnie ścisnąć, w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę.

Psy o masie ciała powyżej 10 kg:
U stojącego psa całą zawartość pipetki należy równomiernie podać w czterech miejscach od łopatek do nasady ogona. W każdym miejscu odgarnąć sierść zwierzęcia na grzbiecie tak, aby skóra była widoczna. Przyłożyć koniec pipetki do skóry i delikatnie ścisnąć, w celu wyciśnięcia części roztworu na skórę. Nie należy nanosić zbyt dużej ilości roztworu w jedno miejsce, gdyż część tego produktu może spłynąć ze zwierzęcia

 


Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne
Nie obserwowano żadnych działań niepożądanych po podaniu 5-krotności najwyższej zalecanej dawki zdrowym szczeniętom lub dorosłym psom, lub u szczeniąt, których matki były leczone 3-krotnością dawki połączenia imidakloprydu i permetryny.
Nasilenie rumienia skóry, który może się pojawić w miejscu podania wzrasta wraz z przedawkowaniem.


Właściwości farmakokinetyczne
Po zaaplikowaniu miejscowym u psa, roztwór rozprzestrzenia się po całym ciele zwierzęcia. Obydwie substancje czynne pozostają na skórze i okrywie włosowej leczonego zwierzęcia przez co najmniej 4 tygodnie. Wchłanianie produktu jest na tyle niskie, że nie wpływa na skuteczność i tolerancję docelowego gatunku.
Wpływ na środowisko
Produkt nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.
Produkty zawierające permetrynę są toksyczne dla pszczół miodnych

 


Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i światłem.
Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.
Produkt nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.
Po użyciu zamknąć pipetkę.
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Pytania i Odpowiedzi (FAQ)

Nie znaleziono żadnych zestawów

Parametry

Substancja czynna:
permetryna
Marka:
KRKA
Jakie są zasady wystawiania opinii dla produktów?

Tylko zarejestrowani klienci FERA.PL , którzy kupili ten produkt, mogą wystawić mu ocenę. Ocena, którą prezentują gwiazdki jest średnią wszystkich ocen. Po moderacji opinii opublikujemy zarówno pozytywne, jak i negatywne oceny.

Opinie

Napisz opinię

*****

Wszystko ok

Dziękujemy, że chcesz dodać zdjęcie dla produktu

Kupiłeś ten produkt i wiesz jak sprawdza się w codziennym użyciu? Pomóż dokonać właściwego wyboru innym kupującym i dodaj swoje zdjęcie.